تماس با ما

آدرس ما

به آسانی می توانید ما را از روی نقشه پیدا کنید.

آدرس

​​​​​​​

تهران خیابان ولیعصر خیابان فلسطین شمالی کوچه رنجبر پلاک ٢٩ واحد ٥​​​​​​​

تلفن

​​​​​​​

982188395460
989190789011

ایمیل

​​​​​​​

info@psrando.ir روابط عمومی
Promoter@psrando.ir امور بازاریابان

فکس
​​​​​​​

982188395374

سامانه پیامک
50002214826